Ajankohtaista

13.06.2014
30.09.2013
30.04.2013
 
Näytä kaikki

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys voidaan myäntää verovelvolliselle, kun hänen veronmaksukykynsä on erityisestä syystä oleellisesti alentunut. Tällainen syy on esimerkiksi vammaisen lapsen huoltaminen kotona.

Käytäntä veronmaksukyvyn alentumisvähennystä myännettäessä vaihtelee suuresti kunnittain. Jotkut verotoimistot myäntävät vähennyksen pyytämättäkin, jotkut edellyttävät menoerittäin eriteltyö perustelua.

Vähennyksen enimmäismäärä on 1.400 euroa ja sitä myännettäessä otetaan huomioon verovelvollisen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus sekä erilaiset sosiaaliavustukset.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä ei yleensä voida myäntää täysimääräisenä , jos yksinäisen verovelvollisen vuositulon määrä ylittää 13 500 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä ylittää 23 500 euroa. Vähennystä ei myännetä osittaisenakaan, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulon määrä ylittää 22000 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä ylittää 35 000 euroa. Edellä mainittuja tulorajoja korotetaan 2 500 eurolla jokaista verovelvollisen huollettavana olevaa lasta kohti.

Kunnissa, joissa vähennyksen saaminen vammaisuuden perusteella on hankalaa, valitetaan verotuksesta usein ns. perustevalituksen muodossa. Valitus koskee tälläin samanaikaisesti viittä peräkkäistä verovuotta.


Lisätietoa:


FINLEX ä - Ajantasainen lainsäädäntä: 30.12.1992/1535
Myrsky, M; Räbinä, T: henkilökohtaisen tulon verotus - Talentum Media 2010
Myrsky, Matti & Esko Linnakangas: Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Helsinki: Talentum Media Oy 2007
Suomen sähkäinen säädoskokoelma
Suomi.fi - Verotus
Verohallinto
Veronmaksajain Keskusliitto ry - Vähennykset

Kehitysvammahuollon BBS 2.12.1997
Kari Viitapohja 21.11.2002, 6.1.2004, 8.11.2008