Ajankohtaista

13.06.2014
30.09.2013
30.04.2013
 
Näytä kaikki

Kiistanalainen hoitomuoto

Holding-terapia

Autistinen lapsi vastustaa yleensä voimakkaasti sylissäpitoa sekä välttää katsekontaktia. Martha Welchin v. 1983 kehittämä Holding-terapia kohdistuu näihin kahteen vastustus- tai suojautumistapaan: "Hoidon aikana äiti pitää lasta kasvokkain sylissään lapsen sitkeästä vastustuksesta huolimatta ja vaatii samalla aitoa katsekontaktia. Lasta pidetään sylissä, kunnes vastustus muuttuu positiiviseksi vuorovaikutukseksi lapsen ja äidin välillä: lapsi rentoutuu, katsekontakti voimistuu, lapsi voi kosketella äidin kasvoja, puhua jne. Tässä vaiheessa lapsi on vastaanottavainen uusien asioiden oppimiselle. Ensimmäisessä istunnossa tähän pääseminen voi kestää jopa useita tunteja."

Saksalaiset Rohmann ja Hartmann raportoivat v. 1985 tutkimuksestaan, jossa 7 autistisista oireista kärsivää lasta oli hoidettu 4 viikon ajan Holding-menetelmällä. Oireet olivat lieventyneet kirjoittajien mukaan merkittävästi 7 hoitamattoman lapsen kontrolliryhmään verraten. Neljä kontrolliryhmän jäsenistä sai hoitoa myöhemmin ja heidänkin oireensa näyttivät sen jälkeen lieventyneen.

Natural Familyn verkkosivu julkaisi v. 2003 Jan Huntin artikkelin, jossa kirjoittaja kiinnitti huomiota terapian vaaroihin, kun siihen liittyi lapsen väkivaltaista kiinnipitoa, millä saattoi olla psykologisesti negatiivista merkitystä.

Claire Sainsbury, itsekin autisti (Aspergerin oireyhtymä), tuomitsi Holding-terapian jyrkästi brittiläisen autismiyhdistyksen (The National Autistic Society) verkkosivulla v. 2004.  Hän kirjoitti useimpien autistien kärsivän kosketusyliherkkyydestä ja hän katsoi sylissäpitohoidon aiheuttavan heille vain kipua. Sainsbury totesi terapiamuodon tulleen laajemmin käyttöön 1980-luvun loppupuolella, 1990-luvulla se oli enää varsin vähän esillä.

Taustaa

Zaslow kumppaneineen (1975) esitteli Z-prosessin, jolla yritettiin herättää autististen lasten kiintymystä pitämällä heitä väkisin sylissä. Englanninkielisen Wikipedian (2010) mukaan Holding-terapian kaltaisia kiintymyshoitoja käytettiin yleisesti pitkin maailmaa 80- ja 90-luvuilla käytöshäiriöisillä lapsilla. Niiden teoreettisena taustana oli brittiläisen psykiatrin ja psykoanalyytikon John Bowlbyn kirjassaan (1957) esittämä käsitys siitä, että lapsen varhaiskehitystä säätelee vahvasti turvallisuuden tarve ja pyrkimys pysytellä erityisesti vaarallisissa tilanteissa mahdollisimman lähellä hoivaavaa aikuista.

Suomenkielisen Wikipedian (2010) mukaan amerikkalainen lastenlääkäri William Sears hahmotteli teorian pohjalta käytännöllisen vanhemmuuden tyylin, kiintymysvanhemmuuden. American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) suhtautui Task Force-raportissaan (2006) kriittisesti kiintymyshoitoihin, joissa usein oli käytetty varsin väkivaltaisia otteita. Englanninkielisen Wikipedian (2010) verkkosivulla esiteltiin tapauksia, joissa hoidosta oli aiheutunut vahinkoa tai jopa kuolema lapselle.

Lisätietoja:

Attachment therapy - Wikipedia, the free encyclopedia
Attachment Disorder Help - Martha G. Welch Center, verkkosivu 2007
Bowlby, John: Lasten hoivan ja hellyyden tarve (käännös L. Jokinen). Porvoo: WSOY 1957 Holding Therapy and Autism - Jean Mercer - Psychology Today, September 17, 2009
Dangers of Holding Therapy - What is Holding Therapy? Jan Hunt, natural family online 2003

Holding therapy: an autistic perspective, Claire Sainsbury © The National Autistic Society 2004
Holding Therapy, Harmful Or Beneficial - Adoption Attachment & Bonding, Deborah Hage, nettisivu 2004
Comparative effectiveness of holding therapy with aggressive children. Myeroff R, Mertlich G, Gross J - Child Psychiatry Hum Dev. 1999 Summer;29(4):303-13 - PubMed
Kiintymyssuhdeteoria Wikipedia
Modified holding therapy. A basic therapy in the treatment of autistic children, Rohmann UH, Hartmann H, Z Kinder Jugendpsychiatr. 1985;13(3):182-98 - PubMed
Pignotti M, Mercer J: "Holding Therapy and Dyadic Developmental Psychotherapy are not supported and acceptable social work interventions: A systematic research synthesis revisited", Research on Social Work Practice 17 (4): 513-519 (2007)

Report of the APSAC task force on attachment therapy, reactive attachment disorder, and attachment problems - Chaffin M, Hanson R, Saunders BE, Nichols T, Barnett D, Zeanah C, Berliner L, Egeland B, Newman E, Lyon T, LeTourneau E, Miller-Perrin C - Child Maltreat. 2006 Feb;11(1):76-89 - PubMed
Welch MG: Holding Time: How to Eliminate Conflict, Temper Tantrums, and Sibling Rivalry and Raise Happy, Loving, Successful Children, foreword by Niko Tinbergen, New York: Simon & Schuster 1989
Zaslow R, Menta M: The psychology of the Z-process: Attachment and activity, San Jose, CA: San Jose University Press 1975

Kari Viitapohja 13.11.2004, 26.11.2007, 17.11.2010